Welkom op de website van AMBiLa

AMBiLa richt zich op persoonlijke ontwikkeling in zowel Kennis – het ‘cognitieve’- als Kunde – het ‘fysieke’.

AMBiLa stelt jou als mens voorop met een eigen en eigentijds concept: de 4 ‘L-pijlers’. Gebaseerd op het ‘eigenmachtig’ ontdekken van al je talenten en mogelijkheden. Als vanzelf gevolgd door het zowel omgevingseigen als ook ‘eigenzinnig’ verder ontplooien daarvan. En ondersteund door een ‘eigensoortige’ leefstijl.

AMBiLa is ervan overtuigd dat ieders ontwikkeling geen grenzen kent. Je hebt de regie in eigen hand. AMBiLa biedt ondersteuning met activiteiten gericht op het inzetten van ieders cognitieve kracht, het ‘denken’, maar ook op je fysieke balans, het ‘doen’.

De AMBiLa-begeleiding vindt plaats in groepsverband en/of als een individueel traject. Voor bedrijven, (onderwijs)instellingen, overheidsorganisaties en particulieren.

Ambila_home–fysiek-conitief

AMBiLa
cognitieve en
fysieke ontwikkeling

Mob.: 06 27 39 69 67
biancalagendijk@ambila.nl